Voor het tweede jaar op rij zetten YOIN excellent meeting places en Venue Marketing diepgaand onderzoek op poten om de rol van marketing binnen de hotel- en locatie-industrie in kaart te brengen. Alle ondernemers en marketingverantwoordelijken in deze branche zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen (via deze link). Het onderzoek van vorig jaar leverde waardevolle inzichten, trends en conclusies op die hotel- en locatie-ondernemers inspireren en ondersteunen bij het bepalen van hun merkbeleid en -strategieën. De verwachting is dat het jaarlijks herhalen van het onderzoek de kwaliteit van zowel de benchmark als het kwaliteitsmerk enkel zal doen toenemen. De opvolgende, tweede editie mag en zal dan ook niet uitblijven. Het onderzoek is inmiddels in volle gang. 

 Lees verder of neem direct deel aan het onderzoek via deze link.

Meest opvallende resultaten 2021
In 2022 werd het eerste onderzoek voltrokken over het ondernemersjaar 2021. Hieruit kwam naar voren dat marketingcompetenties inmiddels mainstream zijn geworden, in tegenstelling tot ca. 10 jaar eerder, toen midden in de financiële crisis (2010) alleen nog maar de eerste marketingfuncties waren ontstaan. Competenties als marketingstrategie, e-mailmarketing, data-analyse en contentproductie worden tegenwoordig meestal als vaste onderdelen gezien binnen het bedrijfs- en marketingplan. Daarnaast bleek dat duurzaamheid in 2021 een topic is waarop bij 60% van de deelnemende locaties en hotels actief werd aangestuurd. (Het rapport met de resultaten van het eerste onderzoek over 2021 is hier te downloaden.)

 Verwachting resultaten 2023
Uiteraard is en blijft het koffiedik kijken totdat de enquêtes zijn ingediend en zijn geanalyseerd door YOIN en Venue Marketing. Op basis van de globale bewegingen in de wereld en de opgemerkte trend uit het onderzoeksrapport van het voorgaande jaar, spreken YOIN en Venue Marketing wel enkele verwachtingen uit: over het jaar 2023 genomen, vermoeden ze nog hogere bestedingen te zien aan de creatie en inzet van content voor social media vergeleken met 2021. Naar schatting zullen ook de investeringen besteed aan het thema duurzaamheid in het jaar 2023 verder zijn toegenomen. De nieuw verzamelde resultaten over 2023 zullen opnieuw worden verwerkt tot boeiende, inspirerende conclusies en praktisch toepasbare mogelijkheden voor de branche.

Nationale benchmark & herkenbaar kwaliteitsmerk
De opzet van het onderzoek zal in brede zin inzicht geven in de marketingactiviteiten die ondernemers in de hotel- en locatiebranche uitvoeren, de ingezette media en opgemerkte trends. Daarnaast heeft het jaarlijks herhalen van het onderzoek het doel om als benchmark en kwaliteitsmerk te dienen; als het ware als ‘meetlat’ voor de gehele branche. Elk opvolgend jaar waarin het onderzoek wordt uitgevoerd, gedragen en gevoed door alle locatie- en hotel ondernemers samen, zal de waarde en inzetbaarheid ervan continu toenemen.

 ALLE (marketing)verantwoordelijken opgeroepen!
YOIN excellent meeting places roept, net als vorig jaar, haar leden op om deel te nemen aan het onderzoek, maar ook niet-leden zijn dit jaar welkom. Ondernemers en marketingmanagers die verantwoordelijk zijn voor de marketing van hotels, congres- en/of evenementenlocaties worden uitgenodigd om hun waardevolle kennis te delen door de enquête in te vullen.

 

—–

Noot voor redactie:
Bereikbaar voor nadere informatie:

Stijn Oude Vrielink
Venue Marketing Academy

www.venuemarketing.nl
+49 162 9593 268 / info@venuemarketing.nl